น.ท.บุญช่วย อินบุตร

กระทรวงกลาโหมได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการเพื่อชาติ เรียกว่า บางระจัน ให้แก่ พันจ่าตรี บุญช่วย อินบุตร พระราชทานเครื่องราชอิสริภาภรณ์ชั้นตริตราภรณ์ช้างเผือก และกองทัพเรือได้พิจารณาปูนบำเหน็จ ด้านสิทธิกำลังพลสูงสุดเลื่อนชั้นเงินเดือน 9 ขั้น เลื่อนยศจากพันจ่าตรีเป็นนาวาโท อีกด้วย

CremainGem : Ingrained Beloved One

ในวันที่บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งจากไปอย่างไม่มีวันกลับ จะดีไหม? ถ้ายังคงมีสิ่งจริงแท้แทนท่าน ที่ทำจากอัฐิของผู้วายชนม์ 100% สามารถจับต้องได้ อย่างสวยงาม คงทน มีความรักความอบอุ่น มีคุณค่า และเรื่องราวในครอบครัว ที่ควรค่า แก่การส่งมอบให้ลูกหลาน จากรุ่น สู่รุ่น